REGULAMIN

serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi produktami w naszym sklepie

Prosimy dokładnie zapoznać się z regulaminem świadczonych przez nas usług.
1. Wstęp
1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę F.H Nessaja Anna Piotrowska z siedzibą w Krakowie, właściciela sklepu internetowego Peruki & Treski.
2. Podstawowe definicje
2.1. Klient – Osoba odwiedzająca stronę internetową sklepu.
2.2. Koszyk – miejsce na stronie internetowej, do którego klienci mogą dodawać interesujące ich produkty będące w ofercie sklepu. Koszyk dodatkowo umożliwia usuwanie z niego produktów oraz jest miejscem do którego dodaje się produkty w celu ewentualnego, późniejszego ich zakupu.
3. Dokonywanie zakupów
3.1. Dokonywanie zakupów odbywa się poprzez stronę internetową sklepu Peruki & Treski.
3.2. Wybrane produkty znajdujące się w koszyku nie stanowią deklaracji kupna i klient nie jest zobowiązany do uiszczania za nie opłaty do momentu aż wypełni formularz zamówieniowy i potwierdzi chęć dokonania zakupu wybranych produktów poprzez wysłanie formularza zamówieniowego, przyciskiem „Kupuję”.
3.3. Klient zobowiązany jest podać w formularzu zamówieniowym swoje prawdziwe dane.
3.3a. Podanie w formularzu zamówieniowym nieprawdziwych lub błędnych danych, w przypadku braku poprawnych danych kontaktowych będzie skutkować anulowaniem zamówienia i zwrotem wpłaconych pieniędzy.
3.3b. Podanie w formularzu zamówieniowym nieprawdziwych lub błędnych danych, w przypadku podania prawidłowych danych kontaktowych będzie skutkować anulowaniem zamówienia po trzech próbach kontaktu z zamawiającym lub trzech dniach oczekiwania na odpowiedź oraz zwrotem wpłaconych pieniędzy.
3.3c. Jeżeli zwrot wpłaconej kwoty okaże się niemożliwy technicznie (np. pieniądze wpłyną z nienznanego źródła), klient we własnym zakresie zobowiązany jest nawiązać kontakt ze sklepem w celu odzyskania wpłaconych pieniędzy.
3.4. Po dokonaniu zamówienia, klient otrzyma drogą e-mailową potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z numerem konta bankowego, na które klient zobowiązany jest przelać pieniądze tytułem zakupu.
3.5. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę z tytułu zakupu w ciągu 7 dni od dokonania zamówienia.
3.6. Klient ma możliwość zażyczenia sobie wystawienia faktury. W tym celu należy wybrać właściwa opcję w formularzu zamówieniowym przed dokonaniem płatności ( dotyczy to firm).

3.7.Klient może zwrócić Towar w ciągu 14 dni od momentu odebrania przesyłki bez podania przyczyny, w stanie niezmienionym.
3.7. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej.

4. Ceny i dodatkowe koszta
4.1. Ceny produktów podane na stronach sklepu internetowego, są cenami brutto.
4.2. Każde zamówienie obciążone jest dodatkową kwotą z tytułu dostawy przesyłki.
4.3. O wszystkich kosztach klient jest informowany przed dokonaniem zakupu. Klient otrzymuje wyszczególnione informacje dotyczące dodatkowych kosztów oraz łączną kwotę do zapłaty na wskazany w formularzu zamówieniowym adres email (po zakupie) oraz w postaci tabelki na stronie samego formularza zamówieniowego (przed zakupem).
4.4. Płatności za dokonane zakupy w sklepie można dokonywać przelewem lub u przewoźnika przed odebraniem przesyłki pobraniowej. Numer konta do wpłat Mbank 7411 402004 000032 02750 42336
5. Dostawa produktów
5.1. Po wpłynięciu opłaty za zamówiony produkt, klient otrzyma zamówioną przesyłkę drogą wybraną przez  Siebie.
5.2. Opłacony produkt wysyłany jest w ciągu 2-4 dni, w przypadku jeśli produkt zamawiany jest na specjalne życzenie okres wyczekiwania może ulec zwiększeniu.
5.3. Termin dostarczania przesyłek w okresach przedświątecznych może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych.
5.4. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczania paczek przez Pocztę Polską lub inna firmę.
5.5. Jeśli Klient życzy Sobie, aby Jego przesyłka została ubezpieczona, prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia kosztów przesyłki .

5.6. Produkty na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotom.

.6. Reklamacje
6.1. Reklamacje wadliwych produktów można składać drogą poczty tradycyjnej, opisując wady produktu i przysyłając produkt z paragonem i i opisem wad na adres sklepu.
6.2. Reklamacje wadliwych produktów są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia przesyłki.
6.3. Klientowi przysługuje wymiana wadliwego produktu lub zwrot wpłaconych za wadliwy produkt pieniędzy oraz zwrot kosztów poniesionych tytułem wysyłki wadliwego produktu do sklepu.
6.4. Zwroty produktów nie wadliwych przyjmowane są drogą poczty tradycyjnej. Warunkami zwrotu są: przesłanie produktu na adres sklepu na koszt nadawcy, nie upłynięcie terminu 14 dni od daty zakupu oraz stan produktu bez oznak użytkowania, (z wypełnionym formularzem zwrotu).
6.5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego oraz dostarczenia protokołu do siedziby Wykonawcy.
6.6 Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Przesyłki za pobraniem wysłane bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z właścicielem sklepu nie będą przyjmowane.

6.7.F.H.Nessaja-Anna Piotrowska nie jest Producentem towarów.Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Klient może zgłaszać roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej-jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość.

7. Rozwiązywanie sporów
7.1. Wszelkie spory pomiędzy sklepem a klientem, będące niemożliwe do rozwiązania dla obu stron mogą trafić do rozstrzygnięcia przez sąd cywilny dla Krakowa – Nowej Huty.